Kunstbilde

Erlend Mikael Sæverud (f.1975).
Fargefotografi, 120 × 96 cm.

Ved siden av Era Leisners acrylmalerier, viser Galleri Ramfjord, Schwensens gate 1 i Oslo, fra 22. april til 7. mai en kollektivutstillling av verker utført av kunstnere tilknyttet galleriet.

Her er Erlend Mikael Sæverud godt representert med fotografier. Som mange vi vite, er betegnelsen fotografi dannet av gresk fos – lys, og grafein – skrive/tegne.

Jeg vil våge å påstå at i Erlend Mikael Sæveruds bilder er det gjennomgående lyset som er hovedmotivet, og hvordan det bygger opp bildene.

Vi har tidligere flere ganger presentert hans bilder som Dagens motiv, blant annet her og her.

ANNONSE

Læs også

Læs også