Kunstbilde

Joakim Skovgaard (1856-1933).
Olje på lerret, 351,5 x 489 cm, Statens Museum for Kunst, København.

Evangeliene er samstemmige i at Jesus døde før solnedgang på en fredag, og sto opp igjen da sabbaten var over. De nevner ikke hva som skjedde i mellomtiden, men i Peters første brev, 3, 18-22 finner vi dette (DNB 1930):

For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden, og i denne gikk han og bort og preket for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken blev bygget, i hvilken nogen få – åtte sjeler – blev frelst ved vann, det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse, han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

Det ser ut til at det kan være disse vers som inspirerte N.F.S. Grundtvig til salmen I Kveld blev der banket paa Helvedes Port, som kan leses her i sin opprinnelige språkdrakt. Etter alt å dømme har Skovgaard i sin tur hentet inspirasjon til bildet derfra.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Servicemeddelelse

De blev til monstre

Manifest i en mørk tid

Læs også