Kunstbilde

James Tissot (1836–1902)
Dekkfarger over blyant på papir, 18,3 x 28,1 cm, Brooklyn Museum, New York.

Fransk titel: Le denier de la veuve.

Beretningen om Enkens skjerver finner vi i evangeliene etter Marcus og Lukas, her etter Marcus 12, 41-44 (DNB 1930):

Og han satte sig rett imot tempelkisten og så på hvorledes folket la penger i kisten; og mange rike la meget. Og en fattig enke kom og la to skjerver, som er én øre.

Da kalte han sine disipler til sig og sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Denne fattige enke har lagt mere enn alle de som la i kisten. For de la alle av sin overflod, men hun la av sin fattigdom alt det hun eide, hele sitt livsophold.

I Textus receptus brukes mynt-betegnelsene λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης – lepta duo o estin kodrantis, to lepta som utgjør en quadrant,  de minste myntenheter som den gang var i bruk.

ANNONSE

Læs også

Læs også