Kunstbilde

Maerten de Vos (1532–1603).
Olje på panel, 253,7 × 220,5 cm, Det kongelige kunstmuséet, Antwerpen.

Dette er midtpartiet av et triptykon bestilt av myntslagerlauget.

Beretningen om Skattens mynt finner vi i de tre synoptiske evangelier, her etter Marcus 12, 13-17 (DNB 1930). Den følger like etter Jesu inntog i Jerusalem.

Og de sendte nogen av fariseerne og herodianerne til ham for å fange ham med ord. Og de kom og sa til ham: Mester! vi vet at du er sanndru og ikke bryr dig om nogen; for du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? skal vi gi, eller skal vi ikke gi? Men da han så deres hykleri, sa han til dem: Hvorfor frister I mig? Kom hit med en penning og la mig få se den!

De gav ham en. Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette? De sa til ham: Keiserens. Og Jesus sa til dem: Gi keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er! Og de undret sig storlig over ham.

Denne perikopen inngår i en større sammenheng, og ser ut til å være modellert etter Haggadah for Seder, og de tradisjonelle spørsmål fra den vitebegjærlige, den frekke og den fromme sønnen, og hvordan man behandler den som selv ikke kan formulere noe spørsmål. Dette er omtalt her. Prosedyren for Seder er det gjort rede for her.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Dumhedens triumf

Læs også