Kunstbilde

Johannes Flintoe (1787-1870)
Penn og akvarellfarger på papir, 20,9 x 23,8 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Kunstneren har påført tegningen at de avbildede fra venstre mot høyre er John Isaksen fra Karasjok, Anders Pedersen fra Tana og Hans Mortensen Kolpus fra Vadsø i sommerdrakter.

Etter sigende skal Nasjonalmuséet besitte rundt fire hundre tusen verker – hvorav “bare” femti tusen er gjengitt på muséets nettsider. Det sier seg selv at det rett og slett ikke finnes plass til å stille ut alt sammen permanent, og man må foreta et utvalg med det vett og den visdom man måtte disponere. Når det, som her, gjelder kunst på papir, er det også en del andre hensyn å ta. Papir påvirkes av lys i varierende grad, og den som jevnlig besøkte vårt gamle Nasjonalgalleri, vil erindre at verker på papir som regel ble vist i svært dempet belysning.

En stor del av Flintoes verker var dokumentasjoner av landskap, bygninger, folkedrakter og folkeliv i hele Norge, foruten motiver fra både Danmark og Sverige. Et bredt utvalg fra samlingene finnes her.

ANNONSE

Læs også

Læs også