Kunstbilde

Petrus Christus (1410–1475).
Olje på tre, 127,6 x 94,9 cm, National Gallery of Art, Washington DC.

Motivet ser ut til å være i det vesentlige basert på fødselsberetningen i evangeliet etter Lukas. Jesusbarnet ligger ikke i en krybbe, og vi ser ikke de vise menn, men markens hyrder og deres sauer er gjengitt til høyre. Den forfalne bygningen, som kanskje lar seg forstå som judaismen, er til stede, sammen med okse og asen – som ikke er nevnt i evangelietekstene –  som er på plass ytterst til venstre, og symboliserer i tradisjonen Hedningenes fylde og Israels rest.

Man bør legge merke til rundbuen som rammer inn motivet. De to søylene holdes oppe av to menn, og øverst på søylene ser vi hva som later til å være Adam til venstre og Eva med eplet til høyre. Venstre halvbue viser episoder fra Adam og Evas liv, fra utdrivelsen av Paradiset til Kain og Abels offer. I høyre halvdel slakter først Samson filistre med et asens kjeveben, men resten har jeg ikke klart å identifisere.

Det anbefales å klikke på bildet for større oppløsning.

ANNONSE

Læs også

Læs også