Kunstbilde

Rembrandt van Rijn (1606–1669) og/eller hans verksted.
Penn, sepia og lavering på papir, 15,9 x 11,9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

På muséets nettside opplyses det at en inskripsjon øverst er utradert, og dekket av en gråbrun lavering. Det er dermed ikke så enkelt å identifisere motivet, men man kan gjette på at det er hentet fra Lukas-evangeliets annet kapitel, vers 36-38 (DNB 1930).

Og der var en profetinne, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme; hun var kommet langt ut i årene, hadde levd med sin mann i syv år efter sin jomfrustand, og nu for sig selv som enke inntil en alder av fire og åtti år; hun vek aldri fra templet, men tjente Gud med faste og bønn natt og dag. Og hun trådte til i samme stund og priste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.

Dersom det lille barnet skulle være Jesus, er det også mulig at den som holder ham kan være hans mormor, som ikke er nevnt i de kanoniske tekster, men som i følge enkelte apokryfer også het Anna.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria

Læs også