Kunstbilde

Vilhelm Hammershøi (1864–1916)
Kull på papir, 38 x 31 cm, privateie.

Pianistinnen er sannsynligvis fru Ida Hammershøi, f. Ilsted (1869-1949), og interiøret er fra deres bolig i Bredgade 25 i København.

Tegningen ble lagt ut til auksjon hos Bruun Rasmussen i København den 8. desember 2004. Utropsprisen var DKK 800 000, men det ble ikke noe salg.

Tegningen er etter alt å dømme en forstudie til dette maleriet, som nå finnes i Nasjonalmuséet for vestlig kunst i Tokio.

Olje på lerret, 61,5 x 76 cm.

ANNONSE

Læs også

Læs også