Doc-TV

Kristendommen ble detronisert da kirken overlot fornuften til Opplysningstiden og vitenskapen. Nå er vitenskapen blitt overtro og det er på tide å forene de to kulturer igjen.

Kristendommen tapte fordi moderne mennesker oppfattet det som om de måtte velge mellom fornuft og tro. Moderniteten var mer forlokkende, den lovet individuell frigjøring.

Nå er ikke frigjøringen like forlokkende lenger. Den har løpt linen ut og resultatet står ikke til forventningene: Ensomhet, skilmisser og en tom nytelse.

Men det som tipper vektskålen er at vitenskapen har blitt rabiat og instrument for et ideologisk korstog. Nordmenn er avkristnet, men de er ikke klar for å bli woke. Det er en liten prosent som fører an og de lager mye støy. Men ta det ikke for oppslutning.

Vi har et stort arbeid foran oss.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

ANNONSE