Kunstbilde

Anders Beer Wilse (1865–1949)
Sølvgelatinkopi i Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Anders Beer Wilse regnes som en av de fremste fotokronikører i Norge. Særlig hans landskapsbilder har bidratt til å bygge opp den norske nasjonalfølelsen.

På tross av dystre profetier fra enkelte hold, ser det nok ut til at vi fortsatt må finne oss i kalde vintre og snø både i Nord-Europa og annetsteds.

ANNONSE

Læs også

Læs også