Kunstbilde

Sølvgelatinkopi i Arbeiderbevegelsens arkiv, Oslo.

Den norske, danske og finlandssvenske Lucia-feiringen har hentet inspirasjon fra den svenske, som har ganske lange tradisjoner. I 1927 arrangerte Stockholms Dagblad visstnok det første Lucia-opptoget, og valg av årets Lucia. I Norge ble denne skikken kopiert av Oslo-avisen Morgenposten (nedlagt 1971). Dagens bilde viser Else Marie Stensbøl (med kronen), Lucia i 1959, og hennes terner i Universitetets aula i Oslo.

I følge legendene var den hellige Lucia (283-304) en ung kristen dame fra Siracusa på Sicilia som led martyrdøden under keiser Diocletian. Hennes festdag, den 13. desember skal også ha vært hennes dødsdag,

Vi finner en ganske utførlig artikkel om nordisk Lucia-feiring her.

Her er Fritz von Dardels (1817-1901) noe humoristiske gjengivelse av Lucia-morgenen på Koberg i Västergötland 1848 (Akvarell i Nordiska Muséet, Stockholm).

ANNONSE

Læs også

Læs også