Kunstbilde

Hans Gude (1825-1903).
Penn og lavering på papir, 13,4 x 12 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Illustrasjon til En Tiurleg i Holleia, i P. Chr. Asbjørnsens Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg. København 1879. Den følgende bildetekst er benyttet:

Vi kom snart til seteren. Gutten var gått i forveien med hundene og hadde gjort opp en dyktig ild på peisen.

Hans Gude er nok best kjent for sine store malerier, men som dette eksemplet viser, var han også en dyktig illustratør. Vi finner flere av hans tegninger i  Norske Folke- og Huldre-Eventyr.

ANNONSE

Læs også

Læs også