Doc-TV

Allehelgensdag og Minnedag er en tid for pause og ettertanke, et øyeblikk av stillhet midt i en stressende, usikker og krevende virkelighet. Akkurat som vintermørket og kulden kryper nærmere, bryter lyset gjennom – og lyset brenner for deg, for å vise deg kjærlighetens vei.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

Minnedag

Og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»

Joh 11:19-27

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

ANNONSE

Læs også

Læs også