Kunstbilde

Harald Sohlberg (1869-1935)
Akvarell over blyant på papir, 126,2 x 88 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Schafteløkken ligger på Elisenberg i Frogner bydel i Oslo. Der finner man blant annet den største tømmerbygning i Oslo, ferdig rundt 1807. Siden 1910 har Schafteløkken vært i Frogner menighets eie. og er i bruk som menighetshus og forsamlingslokale. Etter hvert forfalt bygningene, men i 1985 ble det heldigvis vedtatt å bevare dem.

Hovedbygningen er ikke vist i denne tegningen, der fargene ut fra gjengivelsen å dømme har falmet en god del.

ANNONSE

Læs også

Læs også