Doc-TV

I det gamle Roma satte man opp proskripsjonslister over fiender som skulle fjernes. Biden-regimet er ved å gjøre det samme. Det ligger titalls siktelser klare i Justisdepartementet, både på Trumps betrodde, men også perifere, f.eks. ansvarlige for en offentlig park som lot Trump holde møte.

Nå skal det straffe seg å ha noen som helst tilknytning til Trump. FBI brukes som Demokratenes eget politi. De rykker ut med dragne våpen til folk midt på natten.

Dette har vært på vei lenge. Da Roger Stones hus ble stormet var det rundt 26 agenter til lands og til vanns, med CNN på slep.

Pressen står rede til å gjøre drittarbeidet med å hylle politistaten.

 

ANNONSE