Kunstbilde

Litografi i Norge fremstillet i Tegninger, utgitt av Chr. Tønsberg i 1848.

I tillegg til de vanlige opplysninger om trykker og utgiver er det påført Efter Fearnley til venstre under bildet.

Labrufoss i Numedalslågen i Kongsberg kommune var et yndet motiv for norske kunstnere under nasjonalromantikken rundt første halvdel av 1800-tallet. Best kjent er kanskje Thomas Fearnleys (1802–1842) versjon fra 1837, som synes, med noen mindre endringer, å være grunnlaget for litografien.

Olje på lerret, 150,4 x 223,9 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

ANNONSE

Læs også

Læs også