Kunstbilde

Litografi etter forelegg av Joachim Frich (1810–1858), publisert i Norge fremstillet i Tegninger, utgitt i 1848 av Chr. Tønsberg. Litografien er påført STAVANGER, Efter Frich, Chr. Tönsbergs Forlag og Eiendom. og Em. Bærentzen & Co lith

Stavanger domkirke ble påbegynt rundt 1100, og ombygget og utvidet etter Stavangers brann i 1272. Den er faktisk en av de ytterst få store norske middelalderkirker som er bevart, i motsetning til Domkirken i Hamar og Hallvardskirken, Mariakirken og Clemenskirken i Oslo, som for de tre sistnevntes vedkommende bare er grunnmurene igjen av.

Et stykke til venstre for kirken ser vi Valbergtårnet, som i årene 1850-53 ble erstattet med et nytt, tegnet av Stadsconducteur i Christiania Christian Heinrich Grosch (1801-1865).

Norge fremstillet i Tegninger kan sees i faksimile på Nasjonalbibliotekets nettsider.

ANNONSE

Læs også

Læs også