Kunstbilde

Harriet Backer (1845-1932)
Olje på lerret, 100,5 x 131 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Etter hvert ble interiører en spesialitet for Harriet Backer, fra 1891 også kirkeinteriører. Dagens bilde har hentet sitt motiv fra Stange kirke, der hennes venninne Kitty Kiellands (1843-1914) bror Jacob Jensson Kielland (1841-1915) var prost.

Nattverden er omtalt i alle de tre synoptiske evangelier, og kilden er utvilsomt å finne i apostelen Paulus’ første brev til korintierne 11, 23-26 (DNB 1930):

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig! Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

ANNONSE

Læs også

Læs også