Kunstbilde

Harriet Backer (1845–1932).
Olje på tre, 31,2 x 40,7 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Blant Harriet Backers motiver finner vi mange interiører, ett av de best kjente er Andante, som finnes i to versjoner (1881 og 1908).

Sommeren 1881 besøkte Harriet Backer og Kitty Kielland (1843-1914) Bretagne i Frankrike, og dette motivet fant hun i en bondestue i landsbyen Rochefort-en-Terre.

Det kan virke som om Harriet Backer her, under inspirasjon fra impresjonismen, har arbeidet seg fram til en langt friere penselføring enn vi finner i hennes tidligere arbeider.

ANNONSE

Læs også

Læs også