Kunstbilde

Robert Demachy (1859–1936)
Fotogravyr etter gummitrykk, 13 x 18 cm, privateie.

Robert Demachy var muligens den av piktorialistene rundt forrige århundreskifte som gikk lengst i å manipulere sine fotografier i retning av tradisjonell bildekunst. Men utgangspunktet var i alminnelighet et sølvgelatin-negativ.

Dette bildet ble publisert i Alfred Stieglitz’ (1864-1946) kvartalstidsskrift Camera Work nr. 7, som ble utgitt i juli 1904. Dette tidsskriftet kom i årene 1903-1917 med i alt 50 nummer, og fikk en betydelig innflytelse.

Det skal nevnes at Preus Museum i Horten har en komplett samling av Camera Work.

ANNONSE

Læs også

Læs også