Kunstbilde

Clarence Hudson White (1871–1925)
Platinakopi, 22,3 x 18 cm, Alfred Stieglitz-samlingen i Metropolitan Museum of Art, New York.

Platinakopiering, som kan gi en større tonerikdom enn den tradisjonelle sølvgelatin-metoden, var en av de alternative kopieringsmetoder piktorialistene tok i bruk – blant annet for å få fotografier til å fremstå som mere kunstnerisk. Valget av motiver fremstår i mange tilfeller som særdeles  lyrisk-romantisk.

En skikkelig utført platina-kopi vil som regel være mer holdbar enn en sølvgelatinkopi – men den er også betydelig mer kostbar. En tilsvarende prosess der man benyttet palladium (også omtalt i artikkelen det er linket til) ble tatt i bruk da platina ble for dyrt – men prisen på palladium steg også raskt. I våre dager er det bare noen få entusiaster som fortsatt bruker disse teknikkene.

Og i vår tids digitale fotografi skjer både bildebearbeidelse og utskrifter for det aller meste elektronisk.

ANNONSE

Læs også

Læs også