Kunstbilde

Gustav Wentzel (1859-1927)
Olje på lerret, 175 x 294 cm, privateie.

Bildet er sannsynligvis malt i Lom i Gudbrandsdalen, der Gustav Wentzel var bosatt i de siste årene av sitt liv.

Mellom 1820 og 1920 utvandret rundt 800 000 norske borgere til Nord-Amerika – deriblant en av mine egne grandtanter.

Dessverre gikk det ikke så bra for en del av utvandrerne, som vi kan lese her:

Utdrag ur twenne från Amerika ankomna bref, som skildra de i april 1854 dit afresta, olyckliga, bedragna och marterade swenskarne och deras ditresa, författadt af tegelslagaren Jan Jansson från Carlskoga socken af Örebro län. Publicerad i Visbok, 1923.

Den fullstendige teksten kan leses her.

Emigrantvisan, til melodi av ukjent opprinnelse, inngikk i Jan Johanssons (piano) og Georg Riedels (bass) album Jazz på svenska, som ble utgitt i 1964. For å si det på musikkteoretisk, er melodien i den eoliske kirketoneart, med det som er kjent som lav ledetone.
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Servicemeddelelse

De blev til monstre

Manifest i en mørk tid

Læs også