Kunstbilde

Lucas van Leyden (1494–1533)
Olje på tre, overført til lerret, 115,7 x 217,3 cm, Eremitagen, St. Petersburg

Bildet var opprinnelig et triptykon. En gang på 17-1800-tallet ble midtfeltet og sidefløyene overført til lerret og slått sammen til ett bilde (som fortsatt kan spores i gjengivelsen), og de andre sidene av sidefløyene ble montert på begge sider, som vi kan lese om her.

Denne beretning finner vi i alle de tre synoptiske evangelier, her gjengitt etter Marcus 10, 46-52 (DNB 1930), som i alminnelighet regnes som det eldste:

Og de kom til Jeriko; og da han gikk ut fra Jeriko med sine disipler og meget folk, satt Timeus’ sønn, Bartimeus, en blind tigger, ved veien, og da han hørte at det var Jesus fra Nasaret, begynte han å rope: Jesus, du Davids sønn! miskunn dig over mig!

Og mange truet ham at han skulde tie; men han ropte enda meget mere: Du Davids sønn! miskunn dig over mig! Og Jesus stod stille og sa: Kall ham hit! Og de kalte på den blinde og sa til ham: Vær frimodig, stå op! han kaller på dig. Og han kastet sin kappe av sig og sprang op og kom til Jesus.

Og Jesus tok til orde og sa til ham: Hvad vil du jeg skal gjøre for dig? Den blinde sa til ham: Rabbuni! at jeg må få mitt syn igjen! Da sa Jesus til ham: Gå bort! din tro har frelst dig. Og straks fikk han sitt syn igjen og fulgte ham på veien.

ANNONSE

Læs også

Læs også