Doc-TV

Da Jesus valgte disiplene sine, gjorde han det ikke lett for seg selv. De tolv var en viltvoksende samling av personligheter, og teamet var så å si dynamisk. Med jevne mellomrom ser de ut til å ha havnet i både teologiske og personlige konflikter med hverandre – og med samfunnet. Visstnok var det krevende for Jesus å ha denne lagoppstillingen rundt seg.

Likevel var det nettopp disse han valgte. Ikke selv om de var forskjellige, men fordi de var forskjellige.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

6. søndag i treenighetstiden/Aposteldagen

Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut de onde åndene. Han utpekte de tolv: Det var Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes – disse to kalte han Boanerges, som betyr tordensønner – og Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Mark 3:13-19

The Chosen: https://watch.angelstudios.com/thechosen

Se The Chosen på deres app: https://thechosen.tv/app

(Begge alternativer ovenfor er gratis)

ANNONSE

Læs også

Læs også