Kunstbilde

Robert Seldon Duncanson (1821–1872)
Olje på lerret, 76,5 x 132,7 cm, Smithsonian American Art Museum, Washington DC.

Robert Seldon Duncanson regnes nå som en av de første betydelige amerikanske kunstnere med afrikanske aner. Et ganske fyldig utvalg av hans bilder kan sees her.

Som maler var han innledningsvis selvlært. Det synes åpenbart at han mottok sterke inntrykk fra Thomas Cole (1801-1848) og de øvrige medlemmer av The Hudson River School. Fra 1853 fikk han mulighet til å gjøre flere studiebesøk i Europa.

Det er fristende å sitere hva Wikipedia-artikkelen har å si om ett av Duncansons bilder. som vi nylig har presentert her:

In 1861, Duncanson created his “greatest work”: Land of the Lotus Eaters. This painting was Duncanson’s most widely acclaimed work. Moreover, Duncanson intended for the work to receive this tremendous acclaim. He planned to exhibit the work on a European tour before he began painting it.

Som tidligere nevnt havnet dette bildet i den norske forretningsmann og mesén A. C. Houens eie en gang på 1860-tallet (?). og det er i offisielle papirer nevnt blant de tolv malerier Houen donerte til Nasjonalgalleriet i Christiania i 1887, med den klausul at dette bilde skulle henges opp i Det kongelige Slot.

Men etter unionsoppløsningen i 1905 ble det – av uklare grunner –  oppfattet som kongelig svensk eiendom, og tatt med til Sverige – hvor det fortsatt befinner seg – per fas et nefas.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også