Kunstbilde

Erik Werenskiold (1855-1938)
Penn på papir, 8,9 x 6,7 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Asbjørnsen og Moes folkeeventyr, innsamlet fra 1840-tallet med mange senere utgivelser, ble et viktig element i den nasjonsbygging som ledet fram til unionsoppløsningen i 1905. Illustrasjonene, utført av blant andre Erik Werenskiold og Theodor Kittelsen, bidro nok til å gjøre eventyrene enda mer populære.

I disse eventyrene finner vi ofte dyr, særlig Mikkel Rev, som stadig vekk lurer den mindre kvikke bjørnen trill rundt – i alle fall i de fleste tilfellene. Han lurer også mennesker, blant annet i beretningen om Reven som gjeter, som kan leses her. (Dill-dall-holom!).

ANNONSE

Læs også

Læs også