Kunstbilde

Erik Werenskiold (1855-1938)
Penn, lavering og skrapeteknikk på papir, 15,7 x 11,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Erik Werenskiold markerte seg tidlig som eventyr-illustratør, og illustrasjonene til Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg (København 1879) bekreftet ytterligere hans status.

Akkurat denne illustrasjonen spilte en viktig rolle for fremstillingen av troll i de norske folkeventyr. Theodor Kittelsen lot seg inspirere av Werenskiold, og overgikk etter hvert Werenskiold som troll-illustratør.

Det fortelles at Werenskiold skal ha beklaget seg overfor Kittelsen, ettersom han mente at Kittelsens troll var bedre enn hans egne – og kittlsen skal ha replisert med omtrent Jammen du har jo aldri sett dem!

Eventyret om Smaagutterne som traf Troldene paa Hedalsskoven kan leses her, med et noe mer “oppdatert” skriftspråk enn vi finner i førsteutgaven.

ANNONSE

Læs også

Læs også