Kunstbilde

Peter Paul Rubens (1577–1640)
Olje på lerret, 208 x 264 cm, Scottish National Gallery, Edinburgh

Man vet ikke sikkert når bildet ble malt, og en omtrentlig datering kan være mellom 1600 og 1640.

Døperen Johannes er omtalt i alle de kanoniske evangelier, og dessuten av Flavius Josephus. De mest detaljerte beretninger finner vi i de synoptiske evangelier, her etter Marcus 6, 14-38 (DNB 1930)

Og kong Herodes fikk høre om dette – for Jesu navn blev kjent vidt og bredt – og han sa: Døperen Johannes er opstanden fra de døde, og derfor er det disse krefter er virksomme i ham. Andre sa: Det er Elias; andre igjen sa: Det er en profet, som en av profetene. Men da Herodes hørte det, sa han: Johannes, som jeg lot halshugge, han er opstanden fra de døde. For Herodes hadde selv sendt folk avsted og grepet Johannes og lagt ham i bånd og kastet ham i fengsel for Herodias’ skyld, som var hans bror Filips hustru; for han hadde giftet sig med henne. Men Johannes hadde sagt til Herodes: Det er dig ikke tillatt å ha din brors hustru. Og Herodias bar hat til ham og vilde gjerne slå ham ihjel, men kunde ikke utvirke det. For Herodes fryktet Johannes, fordi han kjente ham som en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham, og når han hørte ham, var han i tvil om mangt og meget, og han hørte ham gjerne.

Så kom det en beleilig dag, da Herodes gjorde et gjestebud på sin fødselsdag for sine stormenn og krigshøvdingene og de fornemste i Galilea, og Herodias’ datter kom inn og danset, og Herodes og de som satt til bords med ham, syntes om henne. Og kongen sa til piken: Be mig om hvad du vil, og jeg vil gi dig det! Og han svor henne til: Hvad du ber mig om, det vil jeg gi dig, om det så var halvdelen av mitt rike. Hun gikk da ut og sa til sin mor: Hvad skal jeg be om? Hun sa: Om døperen Johannes’ hode.

Og straks skyndte hun sig inn til kongen og bad ham og sa: Jeg vil at du straks skal gi mig døperen Johannes’ hode på et fat. Og kongen blev meget bedrøvet; men for sine eders skyld og for deres skyld som satt til bords, vilde han ikke si nei til henne. Og straks sendte kongen en av sin livvakt avsted og bød ham hente hans hode. Han gikk da avsted og halshugget ham i fengslet, og kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og piken gav det til sin mor.

Herodias‘ datter navngis ikke i evangeliene, men Flavius opplyser at hun het Salome.

En oversikt over hvordan Døperen omtales i evangeliene og hos Flavius finner vi i denne ganske solide Wikipedia-artikkelen.

Vi har tidligere presentert en skisse til det samme maleriet her.

ANNONSE

Læs også

Læs også