Doc-TV

«Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir,» sier Jesus. For Gud gir alltid mer. Gud gir det annerledes, det vi ofte ikke vet at vi trenger, men som gir oss kraft til å forandre oss selv og verden når vi mottar det.

Så da Jesus forlot disiplene, etterlot han den vakreste og viktigste gaven i sitt sted: Den Hellige Ånd. Den som gir liv – her på jorden og i evigheten.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

Pinsedag

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.

Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere.  Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.»

Joh 14:23–29

 

ANNONSE

Læs også

Læs også