Kunstbilde

Jo Visdal (1861-1923)
Bronse, høyde 46,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Bysten ble modellert i 1886, men ble ikke støpt i bronse før 1909. Selve støpingen ble utført ved Kristiania Kunst & Metalstøberi, som ble grunnlagt av Ernst Poleszynski (1868-1929) i 1894.

Jo Visdal var i sin samtid en meget søkt portrettør, og vi finner flere av hans arbeider på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Men hans portrett av komponisten Johan Selmer (1844-1910) ble stjålet en gang i mai 1999, og har foreløpig ikke kommet til rette.

Johan Selmers grav ble fotografert av Anders Beer Wilse (1865-1949) i 1910 eller senere.
Sølvgelatinkopi i Byhistorisk samling, Oslo Museum.

ANNONSE

Læs også

Læs også