Kunstbilde

Julius Middelthun (1820-1886)
Marmor, Trefoldighetskirken i Oslo. Foto: Kristian Engelstad Kvalem, Wikimedia Commons.

I 1853 fikk Middelthun bestilling på en dåpsengel for Trefoldighetskirken i det daværende Christiania. Engelen ble støpt i gips i Roma i 1860, og fraktet hjem til Norge. Den ble hugget i marmor, og oppstilt i kirken i 1886, i følge det opplyste.

Ole Henriksen Fladager (1832-1871)
Marmor, høyde 168 cm, Arnstein Arnebergs kapell (1950) i Domkirken, Oslo. Foto: Nasjonalmuseet/Annar Bjørgli.

Ole Fladager rakk ikke å se skulpturen ferdig hugget da han døde i Roma i 1871, bare 38 år gammel. Gipsoriginalen er nå i Nasjonalmuséet, men den ferdige skulptur står, i følge det opplyste, i et kapell på sørvest-siden. Det kan ikke utelukkes at Fladager var kjent med Middelthuns versjon – de hadde kontakt med hverandre i Roma.

Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
Marmor, høyde 142 cm, Vor Frue kirke, København. Foto: Ib Rasmussen, Wikimedia Commons.

Denne skulpturen ble hugget av Thorvaldsen personlig, og ferdigstilt i perioden 1827-28. Man kan ikke utelukke at Thorvaldsen, som i lange perioder bodde og arbeidet i Roma, var til stor inspirasjon for andre skandinaviske billedhuggere.

ANNONSE

I løpet av arbeidet med denne lille epistel, oppdaget jeg denne Thorvaldsen-skulpturen fra c. 1825, nå i Nationalmuseum i Stockholm. Fladagers og Middelthun versjoner har unektelig en del felles trekk

Foto: Osama Shukir Muhammed Amin, Wikimedia Commons.

ANNONSE

Læs også

Læs også