Kunstbilde

Peter Paul Rubens (1577–1640)
Olje på eikepanel, 36 x 48 cm, Wallraf–Richartz Museum, Köln.

Motivet er hentet fra evangeliet etter Johannes, 21, 2-14 (DNB 1930):

Simon Peter og Tomas, det er tvilling, og Natanael fra Kana i Galilea og Sebedeus’ sønner og to andre av hans disipler var sammen. Simon Peter sier til dem: Jeg går avsted for å fiske. De sier til ham: Vi går også med dig. De gikk avsted og steg i båten; men den natt fikk de intet. Da det alt led mot morgenen, stod Jesus ved stranden; men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem: Barn! har I fisk? De svarte ham: Nei.

Men han sa til dem: Kast garnet på den høire side av båten, så skal I få! De kastet det da ut, og nu var de ikke i stand til å dra det op, så meget fisk var der. Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da nu Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han sin kjortel om sig – for han var naken – og kastet sig i sjøen; men de andre disipler kom med båten – de var ikke lang fra land, bare omkring to hundre alen – og drog garnet med fiskene efter sig.

Da de var steget i land, så de glødende kull ligge der, og på dem fisk og brød. Jesus sier til dem: Kom hit med noget av den fisk som I nu fikk! Simon Peter gikk ombord og drog garnet på land, fullt av store fisker, hundre og tre og femti, og enda det var så mange, gikk garnet ikke i sønder. Jesus sier til dem: Kom hit og hold måltid! Men ingen av disiplene vågde å spørre ham: Hvem er du? for de forstod at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken. Dette var nu tredje gang Jesus åpenbarte sig for sine disipler efterat han var opstanden fra de døde.

ANNONSE

Læs også

Læs også