Doc-TV

Hvordan kan man tro på noe som er både ulogisk og umulig?

Det spørsmålet ble stilt av disippelen Tomas. Han blir ofte kalt «Tomas tvileren», men en mer korrekt betegnelse kan være «Tomas, den kritiske tenkeren».
For Tomas tenker så menneskelig – skal vi tro på noe, vil vi ha bevis.

Jesus møtte ikke Tomas sin tvil med kritikk, men ved å gå ham i møte.
Slik at tvileren kunne tro.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

2. søndag i påsketiden

Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.»

Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!» «Min Herre og min Gud!» sa Tomas. Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»

Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Joh 20,24-31

ANNONSE

Læs også

Læs også