Doc-TV

Tror du på Jesus – eller på Meisus ..?
Jeg stiller deg spørsmålet fordi vi ofte lager Jesus slik at han blir komfortabel og upretensiøs – ja, vi gjør ham til en meis.

Men Jesus var på mange måter en svært vanskelig person for sin samtid. Han brøt regler, han brøt kultur og i manges øyne hadde han helt feil verdier. Kort sagt var han en irriterende stein i skoen til datidens makteliten og religiøse ledere.

Før Palmesøndag må vi minne oss selv på både den profetiske og den kontroversielle siden ved Jesus. Teksten forteller både om hvordan Jesus i alt er forankret i de jødiske profetiene og om hvordan han renser templet, akkurat som ved luking av ugress: Han renser det som kveler og ødelegger, slik at det som er livgivende og sant får plass til å vokse.

ANNONSE

Han gjør det selv om han vet at han må betale en høy pris.
Så gjør ingen meis. Nei, så gjør den som ga livet sitt for at du skal leve.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

Palmesøndag

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg! Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten:

Si til datter Sion
Se, din konge kommer til deg,
ydmyk er han og rir på et esel
og på trekkdyrets fole.

Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:

Hosianna, Davids sønn!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det høyeste!

Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: «Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.»

På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus. «Har dere aldri lest:

Fra småbarns og spedbarns munn
har du latt lovsang lyde!»
Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble han natten over.

Matt 21:1-17

ANNONSE

Læs også

Læs også