Kunstbilde

Albert Edelfelt (1854–1905)
Olje på lerret, 53.5 x 71 cm, Gösta Serlachius konststiftelse, Mänttä.

Finsk titel: Bellman soittaa luuttua Kustaa III-lle ja G. M. Armfeltille Hagassa (Bellman spelar luta för Gustaf III och Gustaf Mauritz Armfelt i Hagaparken).

De avbildede personer er fra venstre Gustaf Mauritz Armfelt (1757-1814), kong Gustav III (1746-1792) og Carl Michael Bellman (1740-1795). Armfelt skulle senere gå i russisk tjeneste, og kom til å spille en viktig rolle i storfyrstedømmet Finland, som i 1809 ble en del av tsarens rike.

I Edelfelts bilde ser det grandgivelig ut som om Bellman spiller på gitar, som ikke er helt det samme som en lutt. Bellmann ble betraktet som noe av en virtuos på cister, som hverken er en gitar eller en lutt. Og det er som regel cister han er avbildet med i samtidige portretter.

Bildet bærer preg av å være en skisse. muligens til et planlagt, men ikke utført maleri.

ANNONSE

Læs også

Læs også