Kunstbilde

Ukjent fotograf, solvgelatinkopi i Yad Vashem, Jerusalem.

Bildet skal være tatt i 1939.

På jiddisch har man to grader av diminutiv, og suffiksen -ele er av de sterkeste. Lille Valentin ble omtalt som Velvele.

I dagene 29,-30. september 1941 ble Velvele – og over 33 000 andre jøder (det eksakte antallet er ikke kjent) massakrert i Babij Jar i utkanten av Kiev i Ukraina. Drapene skjedde ved skyting – som noen få overlevde, og senere kunne fortelle om.

Minnet om ham er bevart i et medtatt fotografi, og et utfylt vitneskjema i Yad Vashem.

Esaias 56, 5, som det er sitert fra  nederst på skjemaet lyder i sin helhet slik i DNB 1930:

Dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn bedre enn sønner og døtre; et evig navn vil jeg gi dem, som ikke skal utryddes.

ANNONSE

Læs også

Læs også