Kunstbilde

Christian Skredsvig (1854-1924)
Olje på lerret, 252 x 377 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Christian Skredsvig slo seg for godt ned i Eggedal i 1894. og bodde der resten av sitt liv. Hans bolig Hagan er nå museum.

De unge mennesker i bildet ser ut til å delta i den sangleken som var kjent som Slå på ring – eller en variant av den.

ANNONSE

Læs også

Læs også