Doc-TV

Alt spinner så fort i vår tid. Vi er konstant oppkoblet, konstant oppdatert, konstant på farten. Effektive og produktive. Men midt oppi alt vi skal gjøre og ta igjen, er det stor risiko for at vi mister oss selv. Eller at vi en dag vil oppdage at vi har fulgt feil vei, strevet etter feil mål og blitt noen vi ikke vil være.

Hva er viktig – egentlig?

Siden vi spilte inn denne sending, har verden endret seg. Krigen har kommet til Europa, og med den krigens konsekvenser: Så mye lidelse, så mye frykt, så mye hat. Og midt oppi alt dette står vi.

Jesus oppfordrer oss til ikke å hate, ikke fortvile, ikke gi opp – men i stedet hardnakket fortsette å tro på kjærlighetens og lysets kraft, og at beseire det onde med det gode. I dag kan det føles som en nesten umulig oppgave, men når vi føler oss maktesløse og svake, får vi styrke fra hverandre og fra den Gud som tross alt holder verden i sin hånd.

ANNONSE

Det vi kan gjøre er å be. Bønn gjør en forskjell – og hvis vi ikke finner våre egne ord, så kan vi låne ordene fra Karol Józef Wojtyła, også kjent som pave Johannes Paulus II:

Skaperen av naturen og menneskeheten, av sannhet og skjønnhet,
hør stemmen min,
for det er stemmen til alle dem som har blitt ofre for alle kriger,
og all vold mellom folk og nasjoner.
Hør stemmen min,
for det er stemmen til alle barn som lider og som vil lide i fremtiden,
når folk er avhengige av våpen og krig.
Hør stemmen min,
når jeg ber deg fylle alle menneskers hjerter
med fredens visdom, rettferdighetens makt og fellesskapets glede.
Hør stemmen min,
for den lyder sammen med stemmene til alle mennesker i alle land og alle tider
som ikke vil ha krig og som er beredt til å gå fredens vei.
Hør stemmen min,
og gi innsikt og styrke slik at vi kan møte
hat med kjærlighet, urettferdighet med rettferdighet,
nød med gavmildhet, krig med fred.
Å Gud, hør min stemme og gi verden din evige fred.

Snart går vi inn i fastetiden, tiden på året da vi senker farten og forbereder oss til påske. Så dra nytte av den tiden. Benytt muligheten til å dyrke fellesskapet med Gud, men også til å be om fred og frihet i en tid med krig. Gjør det du kan, og gjør det med kjærlighet. For Jesu ord er sanne også i vår tid: Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

Fastelavnssøndag

Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel?»

Mark 8,34-37

 

Gjennom bønnens kraft kan vi alle gjøre en forskjell. Bli med oss ​​og be for fred og for folket i Ukraina.

ANNONSE

Læs også

Læs også