Kunstbilde

Allaert van Everdingen (?) (1621-1675)
Olje på lerret, 129,5 x 158 cm. Nasjonalmuséet, Oslo.

Nasjonalmuséet gir på sine nettsider uttrykk for en viss usikkerhet om hvor vidt Allaert van Everdingen er mester for dette bildet. Men det ser ut til å være sikkert at han besøkte Södermanland i Sverige og kanskje også Norge en gang i løpet av 1640–44. Hans bilder skal ha gitt en betydelig inspirasjon til Jacob van Ruisdaels (1628-1682) gjengivelser av nordiske motiver. Imidlertid er det ikke dokumentert hvor vidt Ruisdael i det hele tatt besøkte Skandinavia.

I SNLs artikkel om van Everdingen nevnes det at hans bilder skal ha bidratt til å vekke den unge Johan Christian Dahls (1788-1857) interesse for det norske landskap.

ANNONSE

Læs også

Læs også