Kultur

Radu Lupu spiller Johannes Brahms’ (1833-1897) Intermezzo i ess-moll, det siste av Seks klaverstykker op. 118 fra 1893.

Det er spekulert en del rundt hvor vidt dette var tenkt som en sats i en femte symfoni, som Brahms skal ha hatt planer om. Men han var dessverre svært omhyggelig med å tilintetgjøre notene til verker han ikke mente holdt mål. Så det spørsmålet får vi vel aldri noe endelig svar på.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Tjekkerne kaster handsken

Vildledelse som metode 

Læs også