Kultur

Radu Lupu spiller Johannes Brahms’ (1833-1897) Intermezzo i ess-moll, det siste av Seks klaverstykker op. 118 fra 1893.

Det er spekulert en del rundt hvor vidt dette var tenkt som en sats i en femte symfoni, som Brahms skal ha hatt planer om. Men han var dessverre svært omhyggelig med å tilintetgjøre notene til verker han ikke mente holdt mål. Så det spørsmålet får vi vel aldri noe endelig svar på.

ANNONSE

Læs også

Læs også