Kunstbilde

Arkhip Ivanovitsj Kuindzji (1842-1910)
Olje på lerret, 107,5 × 143,5 cm, Voronsovtskij dvorets-musej, Alupka, Krim.

Russisk titel: Христос в Гефсиманском саду – Khristos v’Gefsimanskom sadu.

Gethsimani (gresk Γεθσημανή), en hage på Oljeberget ved Jerusalem, nevnes uttrykkelig bare i evangeliene etter Marcus og Matthaeus. Lukas nevner bare et sted på Oljeberget, og Johannes en hage på den andre siden av Kidron-bekken. Vi kan nok ta det for gitt at alle refererer til det samme stedet. Det skal ha vært der Jesus ble pågrepet.

I evangeliet etter Marcus 14, 32-46 leser vi (DNB 1930):

Og de kom til et sted som heter Getsemane; og han sa til sine disipler: Sett eder her mens jeg beder! Og han tok Peter og Jakob og Johannes med sig, og begynte å forferdes og engstes, og han sier til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk!

Og han gikk et lite stykke frem, falt ned på jorden og bad at denne stund måtte gå ham forbi, om det var mulig, og han sa: Abba, Fader! alt er mulig for dig; ta denne kalk fra mig! Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil!

Og han kom og fant dem sovende, og sa til Peter: Simon, sover du? Var du ikke i stand til å våke én time? Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Og atter gikk han bort og bad, og sa de samme ord. Og da han kom igjen, fant han dem atter sovende; for deres øine var tunge, og de visste ikke hvad de skulde svare ham.

Og han kom tredje gang og sa til dem: I sover altså og hviler eder! Det er nok; timen er kommet; se, Menneskesønnen overgis i synderes hender; stå op, la oss gå! Se, han er nær som forråder mig.

Og straks, mens han ennu talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en hop med sverd og stokker; de kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste. Men han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, ham er det; grip ham og før ham sikkert bort! Og da han kom, gikk han straks bort til ham og sa: Rabbi! og kysset ham. Men de la hånd på ham og grep ham.

Jesus er plasert sentralt i bildet, og i det sterkeste lyset. I skyggene på begge sider aner vi skikkelser, sannsynligvis yppersteprestenes og de skriftlærdes håndlangere.

Bildets bevaringstilstand ser ikke ut til å være den aller beste. I dette tilfellet kunne det kanskje ha vært noe kompensert ved å sette lyset rett på bildet, og dermed unngått skygger fra ujevnheter.

Her er en annen gjengivelse av det samme maleriet. Her er krakeleringene unngått, men detaljene i skyggene er knapt synlige.

ANNONSE

Læs også

Læs også