Doc-TV

«Mennesket lever ikke av brød alene» heter det, og vi er selvsagt så mye mer enn vi ofte tror. Du og jeg har så mange dimensjoner, og derfor tenkte vi på begynnelsen av året at det kunne være en god idé å begynne med noe nytt – nemlig å også snakke til vårt åndelige jeg.

Målet vårt er at du hver uke skal kunne finne en kort refleksjon her på Document, en refleksjon som kan knyttes til et av bibelordene som ble lest i kirkene den uken, eller til en aktuell problemstilling i samfunnet.

Bibelordet eller referansen finnes på nettsiden, sammen med refleksjonen. Når du har tid og lyst kan du så gå inn og lytte – og forhåpentligvis få noe å tenke på i løpet av dagen og uken.

ANNONSE

Velkommen til våre tanker før søndagen!

Kristi åpenbaringsdag

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:

Du Betlehem i Juda land
er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
For fra deg skal det komme en fyrste
som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.

Matt 2:1-12

ANNONSE

Læs også

Mest læst

De blev til monstre

Manifest i en mørk tid

Læs også