Kunstbilde

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i Yaffa Eliach Collection, United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC

I følge det opplyste skal bildet være tatt en gang før den 21. september 1941 i Eišiškės, som tidligere lå i distriktet Nowogrodek i Polen, men i 1939 ble overført til Litauen. Dette skulle bety at distriktet, som en del av Litauen, kom under sovjetisk administrasjon etter Ribbentrop-Molotov-pakten av 1939.

Hitler-Tysklands angrep på Sovjetunionen startet den 22. juni 1941, og allerede dagen etter var Eišiškės under Wehrmachts kontroll. SS-Einsatzgruppen og litauiske kollaboratører ankom den 21. september samme år. Rundt fire tusen jøder fra Eišiškės og omegn ble samlet inn og skutt på den jødiske gravplassen. Selve drepingen ble utført av de litauiske kollaboratører.

Dermed var det satt punktum for det jødiske nærvær i Eišiškės.

Yad Vashems nettsider finner vi en artikkel om dette.

Jeg vil ha døde kvinner på jordet
hvor jeg om våren
får støvlene fulle av leire
og leirfivelen blomstrer gult
skjønt den neppe har stilk.
De elsker meg uten kjøtt
og jeg elsker tilbake
tankeløst som da jeg samme morgen
uten å våkne merket
solen som en vennlig brann.
Jeg vil ha deres tanker spredt på langs
i den mørke sammenheng av drømmer
som jeg følger bestandig
dit hvor jeg tror det fins lys
langt fremme: dit hvor jeg tror
tunnellen kommer ut av fjellet.

Fra Georg Johannesens (1931-2005) Prolog til en utstilling, først publisert i Veien frem, hefte 3, 1962

ANNONSE

Læs også

Læs også