Kunstbilde

Guido da Siena (1230–1290)
Tempera på tre, 34 x 46 cm, Lindenau-Museum, Altenburg.

Dette bildet skal være ett av tre bevarte paneler fra en altertavle i Siena-domen.

Beretningen om flukten til Egypten finner vi i evangeliet etter Matthaeus. 2, 13-22 (DNB 1930):

Men da de (de vise menn) hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten, og han blev der til Herodes’ død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.

Da Herodes nu så at han var blitt narret av vismennene, blev han meget vred, og han sendte bud og lot drepe alle de guttebarn som var i Betlehem og alt landet deromkring, fra to år og derunder, efter den tid han nøie hadde utspurt av vismennene. Da blev det opfylt som er talt ved profeten Jeremias, som sier: En røst blev hørt i Rama, gråt og stor klage; Rakel gråt over sine barn og vilde ikke la sig trøste, for de er ikke mere til.

Men da Herodes var død, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og dra til Israels land! for de er døde som stod barnet efter livet. Og han stod op og tok barnet og dets mor og kom til Israels land. Men da han hørte at Arkelaus var konge i Judea efter sin far Herodes, fryktet han for å dra dit; men han blev varslet av Gud i en drøm og drog bort til Galilea.

I forbindelse med flukten nevner evangeliet bare Josef, barnet og dets mor – og ikke flere personer. Den unge esel-leier er muligens hentet fra legender eller apokryfer.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også