Kunstbilde

Knud Knudsen (1832-1915)
Albuminkopi (?) i Oslo Museum.

I ettertiden har Knud Knudsen først og fremst blitt kjent for sine fotografier av norske bygder og norsk natur, men vi finner også en god del by-prospekter blant hans verker.

Victoria Terrasse ble reist i årene 1884-1890 der man tidligere fant det beryktede strøk som var kjent under navnet Røverstatene Tunis og Algerie. Slikt ville man ikke ha så nær selveste Slottet, så alt ble revet. og man reiste det som opprinnelig var tenkt som et kompleks av store herskapsleiligheter. Men det ble visst for dyrt, selv for de velbeslåtte, og i 1913 var alt overtatt av Staten, og benyttet som kontorlokaler.

Komplekset fikk sitt navn etter den daværende unions-kronprinsessan Victoria av Baden (1862-1930) – som mistet muligheten til å bli norsk dronning i 1905.

Under selve Victoria Terrasse kan vi se Ruseløkkbasarene, oppført 1881–83, og revet på 1960-tallet. De ble erstattet med Vikaterrassen.

ANNONSE

Læs også

Læs også