Kunstbilde

Knud Knudsen (1832–1915)
Albuminkopi fra våtplatenegativ (?), Nasjonalbiblioteket.

Det er kjent at Knud Knudsen benyttet våtplate-teknikken inntil 1882, og Nasjonalbibliotekets omtrentlige datering utelukker ikke dette for dette bildets vedkommende. Et annet forhold som antyder våtplate, er de manglende detaljer i himmel og eventuelle skyer. Et indisium, men intet avgjørende bevis.

Svært mange av Knudsens bilder er tatt langs de etablerte turistruter – og turister utgjorde nok en stor del av hans kundegrunnlag.

ANNONSE

Læs også

Læs også