Kunstbilde

Atelier K.K, Bergen, sølvgelatinkopi i Nasjonalbiblioteket.

Knud Knudsen (1832-1915) sluttet å fotografere rundt 1900, og overlot sitt firma Atelier K.K.  til nevøen Knut Digernæs (1862-1949), som hadde vært hans assistent siden 1884. Firmaet var i drift helt til 1971.

I bakgrunnen kan vi se en arm av Jostedalsbréen.

ANNONSE

Læs også

Læs også