Kunstbilde

Mischneh Torah er en omfattende kommentar til Torah (Mosebøkene eller Loven) skrevet rundt 1180 av Moses Maimonides (1138–1204), også kjent som Rambam.

Dette eksemplaret er trolig nedtegnet i Spania eller Sør-Frankrike, og illuminert av Matteo di Ser Cambio (1351-1424) fra Perugia i Italia (Wiki-artikkelen foreligger bare på fransk) en gang rundt 1400. Det er benyttet tempera, vannfarger og forgylling på pergament.

Matteo di Ser Cambio var ikke selv jøde, og mesteparten av hans bevarte verker har kristne motiver.

Denne kodeks befinner seg nå i Israels nasjonalbibliotek i Jerusalem. Et annet illuminert eksemplar, også av antatt italiensk opprinnelse og datert til c. 1457, finnes i Metropolitan Museum of Art i New York.

ANNONSE

Læs også

Læs også