Kunstbilde

Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863)
Olje på lerret, 34,5 x 49 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Johann Wilhelm Schirmer fikk sin første utdannelse som bokbinder. Ved siden av dette lærte han seg tegning på egen hånd, og fra 1826 var han elev ved kunstakademiet i Düsseldorf. I 1834 ble han hjelpelærer og i 1839 professor i landskapsmaleri sammesteds.

Blant hans elever i Düsseldorf finner vi, foruten Arnold Böcklin (1827-1901) og Anselm Feuerbach (1829-1880) også nordmennene August Cappelen (1827-1852) og Hans Gude (1825-1903). Den sistnevnte overtok stillingen som professor i landskapsmaleri i perioden 1854-62.

Foruten dette lille oljemaleri har Nasjonalmuséet flere av Schirmers tegninger.

ANNONSE

Læs også

Læs også