Kunstbilde

Johan Christian Claussen Dahl (1788–1857)
Olje på lerret, 54 x 67,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Fra 1811 til 1817 var Dahl elev ved akademiet i København, så bildet må være malt i denne perioden, muligens etter skisser tidligere utført på stedet.

Avaldsnes kirke på Karmøy ble påbegynt på midten av 1200-tallet, men sto ikke ferdig før rundt 1320. Dessverre ble den stående og forfalle så den til slutt var ubrukelig, men en slags restaurasjon ble påbegynt i 1830 – karakterisert som halv-hjertet. Sin nåværende fasong fikk kirken etter omfattende restaureringer på 1920-tallet.

Det kan være fristende å trekke en parallell til Caspar David Friedrichs (1774-1840) bruk av kirkeruiner som motiv. Men Dahl traff visstnok ikke Friedrich før han flyttet til Dresden i 1818 og fra 1823 ble hans nabo med samme adresse.

Avaldsnes kirke på et litografi etter maleri av Dahls elev Joachim Frich (1810-1858), publisert i Christian Tønsbergs Norge fremstillet i Tegninger, utgitt 1848.

ANNONSE

Læs også

Læs også